Urz?d Gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach
wi?cej


Og?oszenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w ?wierklach
wi?cej


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi ?wierkle
wi?cej

 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09