Urząd Gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach
więcej


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach
więcej


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Świerkle
więcej

 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09