Ko?ció? ?w. Anny w Czarnow?sach

Ko?ció? ?w.Anny
rozmiar: 211,63 KB 
pobra?: 323 
data: 2009-11-29 16:20:52
rozmiar: 177,75 KB 
pobra?: 309 
data: 2009-11-29 16:21:05
rozmiar: 179,98 KB 
pobra?: 316 
data: 2009-11-29 16:21:18
(foto: J. K.)


Ogrodzenie jak nowa rama do cennego obrazu

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 16,97 KB 
pobra?: 359 
data: 2009-10-26 17:42:22Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 16,85 KB 
pobra?: 354 
data: 2009-10-26 17:42:08Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 17,83 KB 
pobra?: 357 
data: 2009-10-26 17:41:55

         Nie da si? nie zauwa?y? robót przy „?wi?tej Ance”, które trwaj? ju? jaki? czas, a ostatnio nabra?y impetu na dwóch frontach.

Wi?cej: Ogrodzenie jak nowa rama do cennego obrazu


Po?wi?cenie NOWEGO Ko?ció?ka ?w. Anny


rozmiar: 56,66 KB 
pobra?: 634 
data: 2008-04-02 14:25:49
rozmiar: 53,65 KB 
pobra?: 638 
data: 2008-04-02 14:24:46
rozmiar: 50,25 KB 
pobra?: 628 
data: 2008-04-02 14:27:01
(foto: R. Rippel)

Wi?cej na: www.czarnowasy.opole.opoka.org.pl/


 rozmiar: 57,95 KB 
pobra?: 647 
data: 2008-04-02 14:16:34

rozmiar: 110,52 KB 
pobra?: 633 
data: 2008-04-02 14:17:10

 

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 19,63 KB 
pobra?: 607 
data: 2008-04-02 14:16:22Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 19,69 KB 
pobra?: 597 
data: 2008-04-02 14:16:47Po?oga w naszej "?w. Ance"

 

Tak wygl?da? jeszcze przed 19 sierpnia 2005 

rozmiar: 20,84 KB
      pobra?: 1822
      data: 2005-09-07 18:00:01


?al w sercu i nadzieja.


W nocy 19 sierpnia 2005 sp?on?? 317 letni ko?ció?ek ?w. Anny w Czarnow?sach. Zbudowany w 1688 roku na zgliszczach spalonego ko?cio?a, podczas wojny 30 letniej oko?o roku 1644. S?u?y? w doli i niedoli wiernym z ca?ej okolicy. Kult ?w. Anny mia? tu bowiem wymiar ponad lokalny. Wielkie rzesze pielgrzymów ?ci?ga?y co roku w lipcu na odpust by si? Jej pok?oni?. W skupieniu, oddaj?c si? w opiek?, zawsze stali „na górce” po mi?dzy swymi i obok tych co przed nimi tak samo czynili, a teraz ?ciel? si? grubym p?aszczem mogi? wokó? na zboczach. W?ród nich równie? ?wierklanie jako parafianie od zalania swych dziejów. Przesz?e pokolenia, My i ?w. Anna- historia, ?ycie i nadzieja, tak by?o od wieków. Teraz ?al tak szybko i do cna zgorza? ko?ció? którego w swej historii omskn??o wiele niszcz?cych zawieruch, ?e pogodzi? si? z tym trudno. Gdy szwedzka nawa?a w czasie „potopu” przechodzi?a tu? obok, ko?ció?ek spowi?a mg?a i niezauwa?ony osta? si?. Gdy walec napoleo?skiej kampanii przewala? si? tam i z powrotem przez Europ? to te? ?askawie go omin??. Gdy sowieci, na ogó? nieczuli na ?wi?to?ci ko?cielne, palili i pl?drowali okolic?, jednak ko?ció?ek oszcz?dzili. Wydawa?o si? ?e nic z?ego ju? zdarzy? si? nie mo?e. Tymczasem pozosta?o pogorzelisko i smutek. „?w Anna” to jednak nie tylko ko?ció? z ca?? cmentarn? otoczk? i ma?? architektur? ale to równie? duch tego miejsca. To on i tradycja b?d? trwa? nadal bo to nie znika nawet z najwi?kszym po?arem. To siedzi w sercu ka?dego. Po raz wtóry wi?c stanie ko?ció? pod tym samym wezwaniem co powszednie i poraz wtóry ocala?a figurka ?w Anny b?dzie sta? w jego wn?trzu ku chwale tego miejsca.

 

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 16,94 KB 
pobra?: 680 
data: 2008-04-02 13:50:48Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 18,49 KB 
pobra?: 657 
data: 2008-04-02 13:50:57Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,87 KB 
pobra?: 644 
data: 2008-04-02 13:51:07Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 17,95 KB 
pobra?: 646 
data: 2008-04-02 13:51:16
 
 
 

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 17,55 KB 
pobra?: 662 
data: 2008-04-02 13:51:24Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 17,76 KB 
pobra?: 653 
data: 2008-04-02 13:51:32Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 3,13 KB 
pobra?: 640 
data: 2008-04-02 13:51:40Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 3,23 KB 
pobra?: 640 
data: 2008-04-02 13:51:48

 
Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,62 KB 
pobra?: 658 
data: 2008-04-02 13:51:56Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 3,20 KB 
pobra?: 681 
data: 2008-04-02 13:52:03


 


rozmiar: 55,44 KB
pobra?: 1695
data: 2005-08-31 18:32:31

Ona ocala?a...


 

 I znowu b?dzie taki...

rozmiar: 29,70 KB
pobra?: 1649
data: 2005-09-07 18:21:23


Po?ar ko?ció?ka ?w. Anny
"Tragiczny 19 sierpnia 2005..."


Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 1,76 KB 
pobra?: 685 
data: 2008-04-02 14:06:20Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 1,36 KB 
pobra?: 652 
data: 2008-04-02 14:05:47Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 1,78 KB 
pobra?: 653 
data: 2008-04-02 14:05:56

Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 1,88 KB 
pobra?: 659 
data: 2008-04-02 14:05:38Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,40 KB 
pobra?: 636 
data: 2008-04-02 14:06:29Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,37 KB 
pobra?: 654 
data: 2008-04-02 14:06:39Kliknij, aby powi?kszy?

rozmiar: 2,21 KB 
pobra?: 640 
data: 2008-04-02 14:06:49drukuj stron?  |  wej??: 2965  |  publikacja/modyfikacja: 2008-12-22 17:33:35 / 2010-05-03 11:07:38


 
ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:56:09