Ogłoszenia, Komunikaty

CZK

Komunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego Woj. Opolskiego

więcej


Ogłoszenia z pracą
Wolne miejsca pracy - ogłoszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
więcej


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Praszce uprzejmie informuje, że w dniach 12 maja – 16 maja 2014 r. od godz. 6:00 na terenie Miasta i Gminy Praszka odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

więcej


Projekt innowacyjny pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji zrealizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

więcej


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej


Informacja

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIX/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

więcej


Konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka.

Konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka.

więcej


Nabór wniosków na zadanie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka
więcej


Zawiadomienie Starosty Oleskiego

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych: 0001-Aleksandrów, 0002-Brzeziny, 0004-kik, 0005-Kowale, 0006-Kowale-Parcela, 0007-Kozioł, 0008-Kiczmachów, 0009-Kuźniczka, 0011-Prosna, 0012-Przedmość, 0013-Rosochy, 0014-Rozterk, 0015-Skotnica, 0017-Strojec, 0018-Szyszków, 0019-Tokary

więcej

idź do strony: 123»
pozycja: 1-10 z 24 pozycji na stronę: 
 

© 2012
Konto Gminy Praszka: IBAN: PL 10 10501171 1000002202115024  SWIFT: INGB PL PW

ostatnia modyfikacja: 2014-04-24 15:49:59