FUNDUSZ MIKRO - po?yczki dla ma?ych firm » Specjalna oferta dla firm
Nowo dodana podstrona

Fundusz Mikro

Masz nowe pomys?y?
Potrzebujesz pilnie gotówki?
Nie zwlekaj, przyjd? do nas!


Specjalna oferta tylko dla firm ju? czeka!
BiznesPo?yczka na „5-tk?"
Wystarczy zabra? Wpis, Regon, N/p i 2 ostatnie wp?aty ZUSW trosce o Pa?stwa czas, stworzyli?my równie? uproszczony wniosek po?yczkowy a formalno?ci i okres rozpatrzenia, ograniczyli?my do niezb?dnego minimum.
?rodki finansowe w 2 dni na koncie, doradcy klienta s?, gotów i udzieli? wszelkich szczegó?owych informacji na temat warunków wspó?pracy oraz najnowszych propozycji Funduszu Mikro. Dostosujemy ofert? do Pa?stwa potrzeb.

Aby skorzysta? z oferty, przyjd? z t?. ulotk?. do Oddzia?u Funduszu Mikro przed l listopada 2006r.

Oddzia? mie?ci si?:
w Cz?stochowie, ul. Pi?sudskiego 13/15
Tel. (34) 361 56 07, Fax (034) 367 17 32
Biuro jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8:00 - 17:00
www.funduszmikro.pl

* Brak op?at za rozpatrzenie wniosku
**Bez por?cze? i zabezpiecze?drukuj stron?  |  wej??: 7038


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39