AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
KOOPERACJA 2015

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY:

 

 

ZG?OSZENIE UDZIA?U W FORUM EKONOMICZNYM + DEBATA: ZG?OSZENIE UDZIA?U W CZ??CI WYSTAWIENNICZEJ PRODUKTÓW I US?UG: ZG?OSZENIE UDZIA?U W GIE?DZIE KOOPERACYJNEJ: NAZWA FIRMY/IMI? NAZWISKO: ADRES FIRMY: OSOBA REPREZENTUJ?CA FIRM?: OFERTA FIRMY: a: s: d: f: g: h: j: k:drukuj stron?  |  wej??: 255

 pole? stron?

 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39