AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W OLE?NIE

 W zwi?zku z zako?czeniem funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ole?nie (LPI) z dniem 31 marca 2014 r. osoby poszukuj?ce informacji o funduszach europejskich mog? takie otrzyma? w G?ównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu:

G?ÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OPOLU
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel.: 77/44 04 720 do 722, fax: 77/44 04 721
info@opolskie.pl
www.opolskie.pl  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZOBACZ WI?CEJ INFORMACJI>>>drukuj stron?  |  wej??: 898

 pole? stron?

 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39