AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
KOOPERACJA 2014

 Per?y Powiatu Oleskiego 2014 rozdane>>>


  STAROSTA OLESKI

zaprasza na

 Forum Ekonomiczne „KOOPERACJA 2014”

oraz

Wystaw? Dobrej ?ywno?ci „OLESKI KOSZYK”

w dniu  23 PA?DZIERNIKA 2014 r.

hala sportowa przy Zespole Szkó? w Ole?nie, ul. S?dowa 2

 

Zapraszamy lokalne firmy do zaprezentowania swoich produktów i us?ug podczas Forum Ekonomicznego KOOPERACJA 2014 po??czonego z Wystaw? Dobrej ?ywno?ci OLESKI KOSZYK. 

Program ramowy:

1400 – Otwarcie Wystawy Dobrej ?ywno?ci „Oleski Koszyk – Jan Kus – Starosta Oleski

  • wyst?pienie go?ci
  • wspólne zwiedzanie wystawy, rozmowy z wystawcami

1500 – Otwarcie Forum Ekonomicznego KOOPERACJA 2014

- „Strategia dzia?ania klastra na przyk?adzie Oleskiego Koszyka” – Norbert Hober – Starostwo Olesno

1520 - Uroczyste wr?czenie Nagrody Starosty Oleskiego „Per?a Powiatu Oleskiego”

1600 – 1830 – Kulinarne prezentacje po??czone z degustacj?

1900  - Zako?czenie Wystawy Dobrej ?ywno?ci „Oleski Koszyk”

 

Pliki do pobrania:
KARTA ZG?OSZENIA UDZIA?U_2014.doc
ZASADY UCZESTNICTWA_KOOPERACJA-2014.doc

.

Wi?cej informacji mo?na uzyska? w Biurze Organizacyjnym Forum:

Starostwo Powiatowe w Ole?nie, ul. Pieloka 21

pok. nr 4 – suterena,

tel. 34/359-78-33, wew. 457, kom. 663-205-922

k.czarnecka@powiatoleski.pldrukuj stron?  |  wej??: 1666


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39