AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
Bezp?atne szkolenie: „EKO-CHEMIA: GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSI?BIORSTWIE ZGODNIE Z REACH” – 5 DNI

Bezp?atne szkolenie: „EKO-CHEMIA: GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSI?BIORSTWIE ZGODNIE Z REACH” –

5 DNI

 

Cech Rzemios? Ró?nych i M.P w Ole?nie informuje i? istnieje mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnego szkolenia oraz uzyskania certyfikatu z zakresu gospodarowania odpadami. Szczegó?owe informacje pod numerem  telefonu: 34 358 2617

  - grupa minimum 8 osób

- firmy z bran?y CHEMICZNEJ I POKREWNYCH: SPO?YWCZA, METALURGICZNA, ENERGETYCZNA, BUDOWLANA, DRZEWNA, US?UGOWA

- bon towarowy o warto?ci 150z? w prezencie dla ka?dego uczestnika

- po naszej stronie organizacja oraz koszty: serwisu kawowego, lunchu, materia?ów szkoleniowych, trenera, przygotowanie formalno?ci.

 

Kryteria uczestnictwa – na szkolenie 

- W?a?cicieli firm, kadr? zarz?dzaj?c? i pracowników ni?szego szczebla odpowiedzialnych za zarz?dzanie i gospodarowanie odpadami, analityk? oraz tworzenie dokumentacji w zakresie systemu REACH


- w?a?cicieli mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw ich oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w przedsi?biorstwach dzia?aj?cych w bran?y chemicznej lub pokrewnych (spo?ywcza, metalurgiczna, energetyczna, budowlana, drzewna, us?ugowa), które w latach 2007-2010 nie korzysta?y z pomocy POKL w ramach szkole?

- projekt dotyczy wy??cznie przedsi?biorstw maj?cych siedzib? b?d? oddzia? w województwie opolskim

 

  Preferowane terminy (istnieje mo?liwo?? zmiany):

 

14-18.10.13     21-25.10.13     04-08.11.13      18-22.11.13      02-06.12.13

  

 

Informacje równie?:
Monika Madanowska-Zi?ba
Kierownik Dzia?u Szkole?
tel.
533-310-217
monika.zieba@qszurich.pl

 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. S?upska 6A
02-495 Warszawa
www.qszurich.pl
tel: (+48)
22 651-74-88
fax:
(+48) 22 642-11-17drukuj stron?  |  wej??: 1194


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39