AKTUALNO?CI » Aktualno?ci
INFORMACJA Starosty Oleskiego o ?wiadczeniu us?ugi pomocy w komunikowaniu si? osób do?wiadczaj?cych trwale lub okresowo trudno?ci w komunikowaniu si?

INFORMACJA

 

Informuj?, ?e od dnia 1 kwietnia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Ole?nie ?wiadczy us?ug? pomocy w komunikowaniu si? osób do?wiadczaj?cych trwale lub okresowo trudno?ci w komunikowaniu si?.

?wiadczenie realizowanie jest przez pracownika Starostwa Powiatowego w Ole?nie.

Osoba uprawniona jest zobowi?zana zg?osi? ch?? skorzystania ze ?wiadczenia poprzez wype?nienie stosownego wniosku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ole?nie, ul. Pieloka 21, pok. nr 12 (parter).

                                                                                                          Starosta Oleski

                                                                                                                Jan Kus

 

Olesno, dnia 4 kwietnia 2012 roku

INFORMACJAdrukuj stron?  |  wej??: 1832


 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39