G?ÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH » G?ÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
G?ówny

W zwi?zku z zako?czeniem funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ole?nie (LPI) z dniem 31 marca 2014 r. osoby poszukuj?ce informacji o funduszach europejskich mog? takie otrzyma? w G?ównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu:

rozmiar: 22,62 KB 
pobra?: 44 
data: 2015-12-10 09:58:02

G?ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Opole, ul. Barlickiego 17

Godziny pracy
poniedzia?ek 8:00 - 18:00, wtorek-pi?tek 8:00 - 16:00

Telefony do konsultantów
77 440 47 20 - 22

Skorzystaj z us?ug Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim>>>drukuj stron?  |  wej??: 4679

 pole? stron?

 
Starostwo Powiatowe w Ole?nie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: 34/359-78-33, faks: 34/359-78-45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl, http://www.powiatoleski.pl

Wydzia? Promocji i Rozwoju Gospodarczego
pok. nr 03 i 04 /suterena/ tel. 34/359-78-35 wew. 457, 450

ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:59:39